מידעו"ס - ביטאון העובדים הסוציאליים - דצמבר 2020 - גיליון 94

36 מבוא השפעת הגירושין על המשפחה גירושין הם כמעט תמיד טראומה ממושכת, עם השלכות לטווח הקצר והארוך על כל בני המשפחה. הם מהווים משבר קשה להורים ולילדים, שכן הם מערערים את המערכת המשפחתית הבסיסית האמורה להעניק ביטחון. ברוב המקרים, נצפים במהלך תהליך הגירושין קשיים רגשיים, התנהגותיים, חברתיים ולימודיים בקרב הילדים, בדרגות קלות או .) Amato, 2000 חמורות ( פעמים רבות, בתחילת תהליך הגירושין - הרגשי והפורמלי - ההורים עסוקים בעצמם ובמשבר שהם עוברים ופנויים פחות לילדים. כתוצאה מכך, עומדים לרשות הילדים משאבים הוריים מצומצמים יותר והם מתמודדים עם היעדר תמיכה וחום לעומת ילדים Poortman & Voorpostel, ממשפחות שלמות ( ) מוסיף ואומר כי במשפחות 2013( ). קלוגר 2009 שחוות גירושין, ייתכן שהאחאים יריבו בינם לבין עצמם על המשאבים שהצטמצמו, ועלול להתחיל מאבק ביניהם על תשומת הלב של ההורים. הם אף עשויים להאשים זה את זה בגירושי ההורים. תגובות רגשיות של ילדים לתהליך הגירושין רוב הילדים אינם מקבלים בחיוב את החלטת ההורים להתגרש. ילדים עשויים לפרש גירושין כנטישה ודחייה, ולכן נפגוש לעתים תכופות ילדים שכועסים על ההורה העוזב את הבית. תגובה רגשית נוספת סביב גירושין, אשר שכיחה בקרב הילדים ובקרב המבוגרים כאחד, היא אֵבֶל (אלדר־אבידן .)2002 , וברנע בדומה לשלבי האבל, ילד שנקלע לתהליך גירושין עובר דרך שלבים של הכחשה, אשמה, כעס, ייאוש והשלמה עם המציאות החדשה (שם). בתחילת התהליך, הילד מנסה לדחות ולהדחיק את המציאות הקשה של פרידת הוריו; הוא מנסה למצוא סימנים לכך שמדובר בפרידה זמנית ושההורים יחדשו את הקשר ביניהם. כמו כן, ניתן לראות הכחשה של הילד באשר להשפעת הגירושין על חייו. לאחר מכן ייתכן שיעלו רגשות ותגובות של כעס, פחד, זעם, ). יש לציין כי תהליך Amato, 2000 צער ודיכאון ( האבל הוא מעגלי ולא לינארי. בהתאם, ייתכנו מצבי רגרסיה, חזרה או דילוג על שלבים, שכן התמודדות עם אבל היא אישית ושונה בין בני האדם, וכך גם משך הזמן שכל אדם ישהה בשלבי האבל השונים .)2015 , ; עאמר 2002 , (אלדר־אבידן וברנע שלב ההשלמה עם המציאות החדשה, שבדרך "אחי זה הכי" - האומנם? השפעת תהליך הגירושין על מערכת האחאים ❖ - עו"ס, צוות סדרי דין, MSW , טלי שלו־אלימלך התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי, מנהל הרווחה, אשדוד. | טלי שלו־אלימלך | הספרות התיאורטית והמחקרית בנושא הגירושין היא ענפה ורחבה. מחקרים רבים התמקדו בהשפעת הגירושין על אבות, אימהות וילדים ועל הקשר הורה-ילד. לעומת זאת, מחקרים מועטים עוסקים Bush, במערכות היחסים בין האחים לאורך תהליך הגירושין של הוריהם ( ). במסגרת עבודתי כעובדת סוציאלית 2014; Poortman & Voorpostel, 2009 לסדרי דין במנהל לשירותים חברתיים באשדוד נחשפתי לחשיבותה של מערכת היחסים בין האחאים, שפעמים רבות עשויה להשפיע על ההתמודדות של כל בני המשפחה עם תהליך הגירושין. המאמר מחולק לשני חלקים עיקריים: החלק הראשון הוא רקע תיאורטי - סיכום של ספרות תיאורטית ומחקרית על אודות תהליך הגירושין והשפעתו על הילדים, תוך התמקדות במערכת יחסי האחאים במשפחה; החלק השני כולל הצגת מקרה, ניתוחו ותיאור ההתערבות שנעשתה, לשם המחשת המורכבות של הנושא. בסיום יוצגו מסקנות והמלצות. תקציר

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=