מידעו"ס - ביטאון העובדים הסוציאליים - דצמבר 2020 - גיליון 94

18 שהוביל להצלחת הפרויקט, הוחלט לתעדו. לשם כך נבחרה המתודה "למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית", שפותחה במכון מאיירס־ג'וינט־ . המתודה מאפשרת לחלץ ידע סמוי וגלוי 2 ברוקדייל שלא תועד עד כה ולעשותו לידע גלוי, שיטתי ומכוון לפעולה, שניתן להפיצו וללמוד ממנו. המידע שמאמר זה מתבסס עליו זה נאסף באמצעות ראיונות עומק עם נשות מקצוע ועם שחקניות. המאמר מחולק לשלושה חלקים: 11. תיעוד העבודה על ההצגה - היציאה לדרך, בניית הקבוצה, כתיבת המחזה והצגתו, שלבי הסיום וירידת המסך. 22. עקרונות 19 - עקרונות הפעולה שהובילו להצלחה פעולה הנובעים מהכללות של פעולות שהתגלו בכל הראיונות או ברובם. העקרונות חולקו לקטגוריות אלו: שיתוף פעולה של העובדת הסוציאלית והבימאית, עקרונות בבניית הקבוצה ובתחזוקתה השוטפת ועקרונות עבודה מערכתית. 33. סיכום ודיון. מבוא החלה לפעול במרכז קל"ע קבוצת 2009 בשנת תיאטרון קהילתי מיוחדת במינה. בקבוצה השתתפו נשים מקבוצות שונות לעזרה עצמית (כבדות שמיעה, שכול, דיכאון, בני משפחה חולים ועוד), שהתמודדו עם מוגבלות פיזית או נפשית או שהיו בנות משפחה מטפלות. למרות השוני בין הנשים, כולן התמודדו עם בעיה אישית או משפחתית של הקרובים להן, https://brookdale.jdc.org.il/projects/learning- 2 from-success/ תקציר קבוצת 1 פעלה במרכז קל"ע 2018 עד 2009 בשנים תיאטרון קהילתי בהשתתפות נשים מקבוצות עזרה עצמית (כבדות שמיעה, שכול, דיכאון, בני משפחה לחולים ועוד). את הקבוצה יזמה והקימה העובדת הסוציאלית ששימשה רכזת היחידה לעזרה עצמית (מהמחלקה לעבודה קהילתית, המִנהל לשירותי קהילה בעיריית ירושלים), בשותפות עם ברית ההתארגנויות לעזרה עצמית ועם אגף התרבות בעיריית ירושלים. לקבוצה נבחרה בימאית בעלת ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות. בתהליך עבודה מקצועי, אינטנסיבי וארוך נבנתה הצגת תיאטרון מעניינת, מרגשת, משפיעה ועוצמתית. פעמים בתשע שנות הפעילות 50 ההצגה הועלתה של הקבוצה. כדי לשמר את הידע והניסיון הרב שנרכשו בתהליך מרכז קל"ע - היחידה לעזרה עצמית, ירושלים. 1 "נשמה אחת גדולה" תיעוד סיפור הצלחה של תיאטרון אקטיביסטי־תיעודי | עירית אייזיק, חני אמסלם וסבינה שוסטרמן | ❖ חוקרת עמיתה, מכון - MA עירית אייזיק, מאיירס־ג'וינט־ברוקדייל. עוס"ק, ממונה על משאבי - MSW חני אמסלם, הקהילה, המנהל לשירותי קהילה, עיריית ירושלים.  amhany@jerusalem.muni.il מנהלת ומדריכה את - MSW סבינה שוסטרמן, מוקדי הקליטה בשכונות, הרשות העירונית לקליטת עלייה, המנהל לשירותי קהילה, עיריית ירושלים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=