מידעו"ס - ביטאון העובדים הסוציאליים - יוני 2020 - גיליון 92

60 המהירות והעוצמה שבהן נחתה עלינו מגיפת הקורונה והמשמעויות המבהילות של אינטנסיביות ההדבקה שלה, חייבו לייצר בבהילות רצף החלטות ראשוני - כדי למנוע הידבקות המונית, ורצף החלטות שניוני - כדי להתמודד עם ההשלכות של ההחלטות הראשונות. כלומר: החלטות ברמה הראשונית על איסור התקהלויות גדולות, בידוד וסגר, חייבו החלטות על האפקט שנוצר: כמה ומי יאיישו את המוסדות המטפלים? איך לאתר מצבי סיכון שהתעצמו במרחב הביתי ולפעול בהם? איך לאתר במהירות אנשים בודדים ולסייע להם? איך להזין אלפי משפחות ואנשים בודדים? איך לסייע להורים להעביר ימים ארוכים ומסוגרים עם ילדיהם? איך להפעיל מתנדבים בתנאי ריחוק? ועוד ועוד. מודלים המתארים פעולה במצבי חירום מצביעים על הצורך האקוטי לקבל החלטות מידיות כדי להציל ). עם Christoplos, 2006( אנשים ולמנוע המשך סיכון המעבר לשלב החירום המתמשך, עולה הצורך בבניית שגרה שיקומית. בשונה מאופי תהליכי קבלת ההחלטות בשלב הכאוטי, שבו עובדים סוציאליים קיבלו (בצדק) החלטות מהירות, הרי שלגבי ההחלטות המתקבלות בשלב "היום שאחרי" עומדות בפנינו שאלות עקרוניות ופרקטיות, שחשוב לתת עליהן את הדעת: מיהם האנשים שחשוב שיהיו במעגלי קבלת ההחלטות? מהו מנעד השיקולים הנלקחים בחשבון? מהו סדר העדיפויות שלפיו מתקבלות ההחלטות? כיצד הן מותאמות להקשרים השונים שהן צריכות להתיישם בהם? כיצד הן מבוקרות ונמדדות? ובעיקר - בשלב זה, מהו התפקיד שלנו, העובדים הסוציאליים, בסיוע בקבלת החלטות ראשוניות, שניוניות ומקומיות שיביאו לתוצאות טובות ככל האפשר למגוון האוכלוסיות? ואיך בכלל עושים זאת בשעה שהעובדים הסוציאליים עצמם הודרו מחזית קבלת ההחלטות? הדרתו של ידע מהחיים בתחום השיתוף וההשתתפות, שכיחה הטענה כי האנשים המושפעים ביותר מההחלטות הם אלה המודרים ביותר מקבלתן. הם הופכים לקורבנות פסיביים - ולרוב גם מושתקים - של החלטות על חייהם המתקבלות הרחק ). אוכלוסיות Branfield & Beresford, 2006( מחייהם החיות בתנאי שוליים - כמו אנשים החיים בעוני, מהגרים ופליטים, אנשים ללא קורת גג, ילדים ומבוגרים הסובלים מאלימות ואנשים עם מוגבלויות מסוימות - נושאים הון של חוכמת חיים וחוכמת רבים שאינן נשמעות. טענה זו הופכת לדילמה על רקע היות הקורונה, קודם לכול, מגיפה שמקורה ופתרונה מנוכסים לעולם הרפואה. בתקופה שברור בה כי ידע ביולוגי, אפידמיולוגי וסטטיסטי הם הנחוצים והאקוטיים להצלת חיי בני אדם, כיצד בכלל ניתן לחשוב שהידע של אלה המושפעים | ארנה שמר | ❖ בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה ד״ר ארנה שמר - orna@shemer.org.il . חברתית, האוניברסיטה העברית שיתוף - עכשיו! הרלוונטיות של ידע מהחיים בתמהיל קבלת ההחלטות בימי מגיפת הקורונה קריאה לעובדים סוציאליים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=